Προϊόντα

Κατασκευές Υδραυλικών μονάδων - Εμβόλων
Ηλεκτροβαλβίδες
Αντλίες
Χειριστήρια
Υδραυλικά Μοτέρ
Υδραυλικές Βαλβίδες παντός τύπου

Μειωτήρες - Κλοτς
Ρακόρ παντός τύπου
Μεταλλικοί Σωλήνες
Χρωμιαρισμένοι άξονες (Βάκτρα)
Ρεκτιφιαρισμένοι Σωλήνες (Τούμπα)
Στηρίγματα Σωληνώσεων
Βάνες υψηλής πίεσης
Φίλτρα Λαδιού
Ψυγεία Λαδιού
Ηλεκτρικά Μοτέρ - Ηλεκτρομίζες
Παροχόμετρα
Ελαστικοί Σωλήνες υψηλής πίεσης
Υδραυλικές Πρέσσες ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης.
Ηλεκτροβαλβίδες BLAIN

 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΤΕΡ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΙΖΕΣ

ΜΙΖΑΝΤΛΙΕΣ
12-24 VOLT DC

POWER PACK
Με μονοφασικούς / τριφασικούς κινητήρες AC

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΤΕΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

 

Κωνσταντινουπόλεως 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210.34.74.195, 210.34.74.555, 210.34.74.501, 210.34.67.130 Fax: 210.34.74.196
info@rakorelastiki.gr
 

COPYRIGHT (C) 2000 - 2005, I.Despotopoulos bros s.a. ALL RIGHT RESERVED - Powered by AID