Προϊόντα

Κατασκευές Υδραυλικών μονάδων - Εμβόλων
Ηλεκτροβαλβίδες
Αντλίες
Χειριστήρια
Υδραυλικά Μοτέρ
Υδραυλικές Βαλβίδες παντός τύπου

Μειωτήρες - Κλοτς
Ρακόρ παντός τύπου
Μεταλλικοί Σωλήνες
Χρωμιαρισμένοι άξονες (Βάκτρα)
Ρεκτιφιαρισμένοι Σωλήνες (Τούμπα)
Στηρίγματα Σωληνώσεων
Βάνες υψηλής πίεσης
Φίλτρα Λαδιού
Ψυγεία Λαδιού
Ηλεκτρικά Μοτέρ - Ηλεκτρομίζες
Παροχόμετρα
Ελαστικοί Σωλήνες υψηλής πίεσης
Υδραυλικές Πρέσσες ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης.
Ηλεκτροβαλβίδες BLAIN

 
 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
 

Υδραυλική πρέσσα οριζόντιας και κάθετης λειτουργίας

Κοπτικό μηχάνημα και απογυμνωτής ελαστικών σωλήνων.

 

Κωνσταντινουπόλεως 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210.34.74.195, 210.34.74.555, 210.34.74.501, 210.34.67.130 Fax: 210.34.74.196
info@rakorelastiki.gr
 

COPYRIGHT (C) 2000 - 2005, I.Despotopoulos bros s.a. ALL RIGHT RESERVED - Powered by AID